Có 1 kết quả:

Wéi lì

1/1

Wéi lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Waley or Whaley (name)
(2) Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist