Có 1 kết quả:

Wéi Yìng wù

1/1

Wéi Yìng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Wei Yinwu (737-792), Tang dynasty poet