Có 1 kết quả:

Wéi wǎ dì ㄨㄟˊ ㄨㄚˇ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Vivaldi (name)
(2) Antonio Vivaldi (1675-1741), Italian composer