Có 1 kết quả:

Hán bàng zi ㄏㄢˊ ㄅㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Korean (derog.)