Có 1 kết quả:

yīn yuè tīng ㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄊㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) concert hall
(2) auditorium