Có 1 kết quả:

yīn jié tǐ

1/1

yīn jié tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

syllabic script