Có 1 kết quả:

yīn jiē

1/1

yīn jiē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

musical scale