Có 1 kết quả:

yùn wén

1/1

yùn wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

verse