Có 1 kết quả:

yùn rén yùn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

a charming man enjoys charming pursuits (idiom)