Có 1 kết quả:

yùn bái

1/1

yùn bái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

form of rhymed baihua 白话 in Beijing opera