Có 1 kết quả:

yùn jiǎo

1/1

yùn jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rhyming word ending a line of verse
(2) rhyme