Có 1 kết quả:

yùn fù

1/1

yùn fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

main vowel in diphthong