Có 1 kết quả:

yùn shī

1/1

yùn shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rhyming verse

Một số bài thơ có sử dụng