Có 1 kết quả:

yè yán

1/1

yè yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shale