Có 1 kết quả:

dǐng tì

1/1

dǐng tì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to replace