Có 1 kết quả:

dǐng jià

1/1

dǐng jià

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cabin