Có 1 kết quả:

dǐng duān

1/1

dǐng duān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) summit
(2) peak