Có 1 kết quả:

dǐng yè

1/1

dǐng yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parietal lobe