Có 1 kết quả:

dǐng gǔ

1/1

dǐng gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

parietal bone (top of the scull)