Có 1 kết quả:

xiàng quān

1/1

xiàng quān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

necklace