Có 1 kết quả:

Shùn hé Huí zú qū ㄕㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˊ ㄗㄨˊ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shunhe Hui district of Kaifeng city 開封市|开封市[Kai1 feng1 shi4], Henan