Có 1 kết quả:

sòng gē

1/1

sòng gē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

carol

Một số bài thơ có sử dụng