Có 1 kết quả:

yù dìng ㄩˋ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển phổ thông

dự định

Từ điển Trung-Anh

to schedule in advance

Một số bài thơ có sử dụng