Có 1 kết quả:

yù dìng yì

1/1

yù dìng yì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

predefined