Có 1 kết quả:

wán pí

1/1

wán pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

naughty

Một số bài thơ có sử dụng