Có 1 kết quả:

bān bù

1/1

bān bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to issue
(2) to proclaim
(3) to enact (laws, decrees etc)

Một số bài thơ có sử dụng