Có 1 kết quả:

dùn rán ㄉㄨㄣˋ ㄖㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) suddenly
(2) abruptly