Có 1 kết quả:

dùn shǒu

1/1

dùn shǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

kowtow