Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Unicode: U+9814
Tổng nét: 14
Bộ: yè 頁 (+5 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一一ノ丨フ一一一ノ丶
Thương Hiệt: LWMBC (中田一月金)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fine
(2) good
(3) beautiful