Có 1 kết quả:

lǐng zi

1/1

lǐng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

shirt collar