Có 1 kết quả:

tóu hūn mù xuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) to faint and see stars