Có 1 kết quả:

tóu pí ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scalp