Có 1 kết quả:

tóu pí

1/1

tóu pí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scalp