Có 1 kết quả:

tóu bù

1/1

tóu bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

head