Có 1 kết quả:

hàn lián

1/1

hàn lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

third and fourth lines (in an eight-line poem) which form a couplet