Có 1 kết quả:

jǐng zi

1/1

jǐng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

neck