Có 1 kết quả:

jǐng liàn

1/1

jǐng liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

necklace