Có 1 kết quả:

tuí jǐng

1/1

tuí jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

scene of dilapidation