Có 1 kết quả:

pín lǜ hé chéng ㄆㄧㄣˊ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

frequency synthesis