Có 1 kết quả:

è bù

1/1

è bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

jaw