Có 1 kết quả:

yuàn jǐng

1/1

yuàn jǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vision (of the future)