Có 1 kết quả:

diān dǎo shì fēi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to invert right and wrong