Có 1 kết quả:

diān fēng

1/1

diān fēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 巔峰|巅峰[dian1 feng1]