Có 1 kết quả:

diān qié

1/1

diān qié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

deadly nightshade (Atropa belladonna)