Có 1 kết quả:

diān lián

1/1

diān lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

illogical

Một số bài thơ có sử dụng