Có 1 kết quả:

lèi dì xíng xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

terrestrial planet