Có 1 kết quả:

lèi bí jū dān xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pseudomonas pseudomallei