Có 1 kết quả:

gù bu shàng

1/1

gù bu shàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cannot attend to or manage