Có 1 kết quả:

gù kè

1/1

gù kè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) client
(2) customer
(3) CL:位[wei4]