Có 1 kết quả:

gù kè zhì shàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the customer reigns supreme (idiom)