Có 1 kết quả:

gù xī ㄍㄨˋ ㄒㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to take loving care of
(2) to value

Một số bài thơ có sử dụng